Política de privacitat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: Ausa Bit, S.L.

Finalitat: Prestació de serveis online. Gestió de usuaris web. Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis

Legitimació: Consentiment exprés e interès legítim
Destinatari: No es cedeixen dades a tercers, excepte obligació legal

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la
informació addicional

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a les
clàusules annexes que es troben a https://ausabit.com/politica-de-privacitat/

A Ausa Bit, S.L. treballem per oferir-te a través dels nostres productes i serveis la millor experiència
possibles. En alguns casos, és necessari recavar la informació per a aconseguir-ho. Ens importa la teva
privacitat i creiem que hem de ser transparents al respecte.


Per això, i a efectes del previst al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques en el que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la LLEI 34/2002, d’11 de
juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, “LSSI”, Ausa Bit, S.L.
informa a l’usuari que, com responsable del tractament, incorporarà les dades de caràcter personal
facilitades pels usuaris en un fit xer automatit zat.


El nostre compromís comença per explicar-te el següent:
Es recullen les teves dades perquè l’experiència d’usuari millori, atenent els teus interessos i necessitats.


Som transparents amb relació a les dades que obtenim sobre tu i la raó perquè ho fem.

La nostra intenció és oferir-te la millor experiència possible. Per això, quan utilit zem la teva informació
personal ho farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol·licitarem el teu consentiment personal. Ho farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol·licitarem el teu consentiment.


Entenem que les teves dades et pertanyen. Per tant, si decideixes no autoritzar-nos a processar-les
pots sol·licitar que deixem de tractar-les.


La nostra prioritat consisteix a garantir la teva seguretat i tractar les teves dades d’acord amb la
normativa europea.


Si desitges obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades, consulta els diferents apartats
de la política de privacitat que es troben a continuació:


Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
Identitat: Ausa Bit, S.L.
Domicili social: Av. de Pius XII, 26
C.I.F. no: B64134240
Email: ausabit@ausabit.com


Ausa Bit, S.L. ha designat un Delegat de Protecció de Dades o una persona de contacte interna dins de la
seva organització. Si desitges fer una consulta amb relació al tractament de les teves dades personals,
pots posar-te en contacte amb ell mitjançant el correu ausabit@ausabit.com

Quines dades personals recopilem?
Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:
Nom, direcció i data de naixement.
Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
Ubicació.
Informació relativa a pagaments i devolucions.


Adreça IP, data i hora en la que has accedit als nostres serveis, navegador d’internet que utilitzis i dades
sobre el sistema operatiu del dispositiu.


Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.
En alguns casos, és obligatòria la complementació del formulari de registre per accedir i gaudir de
determinats serveis ofert s a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no
acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o
participar en qualsevol de les promocions en les quals es sol·licitin dades de caràcter personal.

Perquè i per a que tractem les teves dades?
A Ausa Bit, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents
finalitats:


Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui online o a les tendes físiques.
Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin.


Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com la
gestió dels serveis ofert s a través del lloc web i les tasques d’informació, podent realit zar valoracions
automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació dels clients amb l’objecte de personalit zar el
tractament conforme a les seves característiques i necessitats i millorar l’experiència en línia del client.

Desenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es puguin
organitzar.


En alguns casos serà necessari facilitar informació a les Autoritats o terceres empreses per motius
d’auditoria, així com manejar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a
reclamacions de client s o de les Administracions Públiques.

Informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del teu registre com a usuari
formaran part del Registre d’Activitat s i operacions de Tractament (RAT), que s’actualit zarà periòdicament
d’acord amb l’establert al RGPD.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?
El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:
Consentiment de l’interessat per a la contractació de serveis i productes, pels formularis de contacte, les
sol·licituds d’informació o alta a e-newsletters.


Interès legítim pel tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe i
consentiment exprés de l’interessat per tot el relatiu a les valoracions automàtiques i elaboració de
perfils.


Compliment d’obligacions legals per prevenció del frau, comunicació amb Autoritat s públiques i
reclamacions de tercers.

Quant temps conservem les teves dades?
El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir
amb la finalitat de la seva recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com pel compliment
de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

A quins destinataris es comuniquen les teves dades?
En alguns casos, només quan sigui necessari, Ausa Bit, S.L. proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No
obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per exemple,
proveïdors de pagament o empreses de repartiment amb els que Ausa Bit, S.L. treballi poden utilitzar les
dades per proporcionar els serveis corresponents, sens perjudici d’això, no utilit zaran la informació per
finalitat s pròpies o per cessió a tercers.


Ausa Bit, S.L. procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i
s’assegura que els tercers proveïdors del servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures
adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l’obligació de garantir que la informació
es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.


En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només
es revelarà el estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.
Les dades personals obtingudes també podran ser compartides amb altres empreses del grup.

On s’emmagatzemen les teves dades?
Amb caràcter general, les dades s’emmagat zemen dins de la UE. Les dades que s’envien a tercers que no
pertanyen a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perquè compten
amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè s’hagin adherit al “Privacy Shield”.

Quins drets t’assisteixen i com pots exercir-los?
Pots dirigir les teves comunicacions i exercir els teus drets mitjançant una petició en el següent correu
electrònic: ausabit@ausabit.com.

En virtut del que estableix l’RGPD pots sol·licitar:
·Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.
·Dret de rectificació: pot s comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.
·Dret de supressió i a l’oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.
·Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
·Dret d’oposició: pot s retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te al fet que se
segueixin tractant.
·Dret a la portabilitat: en alguns casos, pot s demanar una còpia de les dades personals en un format
estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per la seva transmissió a un altre responsable.
·Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es
basin únicament en el tractament automatitzant, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixi efectes
jurídics o afecti significativament a l’interessat.


En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’eliminin dades necessàries per al
compliment d’obligacions legals.


Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació de
l’autoritat de protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a Ausa Bit, S.L. de
qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud,
vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament
actualit zades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o
subscripció. Ausa Bit, S.L. es reserva el dret de finalit zar els serveis contractats que s’haguessin celebrat
amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes inexactes o no estiguin
actualit zades.


Ausa Bit, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que
s’indiqui altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis
que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.


Ausa Bit, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves
pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a Ausa Bit, S.L. de
responsabilitat enfront a qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors,
defectes o omissions, en la informació facilitada per Ausa Bit, S.L. sempre que procedeixi de font s alienes a
aquesta.


Així mateix, l’usuari certifica que és més gran de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per la
prestació del consentiment respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Com tractem les dades personals dels menors d’edat?
En principi els nostres serveis no van dirigit s específicament a menors d’edat. No obstant això, en el cas que
algun d’ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l’article 8 del RGPD i l’article 7 de la
LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), Ausa Bit, S.L. exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc,
específic i informat dels tutors legals per tractar les dades personals dels menors. En aquest cas,
s’exigirà el DNI o altra forma d’identificació de qui presti el consentiment.


En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de
l’usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o
tutela.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les teves dades personals?
Ausa Bit, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides,
i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua,
mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades personals facilitades a Ausa Bit, S.L..


Ausa Bit, S.L. no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències,
omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament
operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Ausa Bit, S.L.; de retards o bloquejos
en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o
sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes
electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions
il·legítimes fora del control de Ausa Bit, S.L.. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de
seguretat a Internet no són inexpugnables.

Enllaços a altres llocs web
En el lloc web http://ausabit.com/ pot haver-hi enllaços a altres pàgines web. Al clicar en un d’aquests
enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d’aquell lloc web,
quedant Ausa Bit, S.L. desvinculada de qualsevol classe de responsabilitat sobre la seva política de
privacitat.

Com utilitzem les cookies?
El lloc web de Ausa Bit, S.L. utilit za cookies, als efectes d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel
mateix. Les cookies són fit xers físics d’informació que s’allotgen en el terminal de l’usuari, la
informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimit zar
l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els
creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a
dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari.


No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar
el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti
la nostra Política de Cookies https://ausabit.com/politica-de-cookies/.

Pot modificar-se la política de privacitat?
Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa
periodicitat.

CatalàFrenchEspañol